MozFest 2014: Opening Keynotes

MozFest logo copy

MozFest  2014 Opening Keynotes

 
Speakers at Saturday morning’s opening keynote session:

  • Mary Moloney, CoderDojo
  • Mark Surman, Mozilla Foundation
  • Michelle Thorne, Mozilla Foundation

Get Involved: