Introducing Firefox Mobile Nightly Tester Lists

January 13th, 2011 by cbook

Testing of Nightly builds is a very important QA task and helps us track down regression bugs early.

This is essential to ensuring quality releases of Firefox and Firefox Mobile and we are very thankful for your work (testing, filing bugs, checking regression ranges). Our Firefox Community rocks!

To assist you better with Mobile nightly build testing and to inform you about current focus areas where Mozilla QA is working on (for example important landings of current features) we have created a new mailing lists especially for Mobile User of our Firefox Mobile Nightly Builds:

For Firefox Mobile Nightly Testers on the Android Platform: https://mail.mozilla.org/listinfo/android-mobile-nightly-testers
For Firefox Mobile Nightly Testers on the Maemo Platform: https://mail.mozilla.org/listinfo/maemo-mobile-nightly-testers

Please sign up for this mailing lists if you are interested in hearing about the latest details on Nightly Firefox Mobile build testing.

Thanks,
-Tomcat

104 Responses to “Introducing Firefox Mobile Nightly Tester Lists”

 1. bdsnhatnam Says:

  Những phương pháp để mua trả góp nhà chung cư giá rẻ TPHCM
  Ngày nay, để kích thích nền kinh tế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình trẻ có thể tiếp cận được căn hộ chung cư, nhiều dự án nhà chung cư giá rẻ TPHCM đã kết hợp với ngân hàng để hỗ trợ người mua nhà thông qua hình thức trả góp hàng tháng.

 2. Dementia Album Says:

  Dementia Album

  I found a great…

 3. شيخ روحاني Says:

  ssl proxies 24 top

 4. kiem tien tu chat gpt Says:

  Chung toi la chuyen gia tu van phuong phap kiem tien online uy tin (MMO). Cơ hoi de ban gia tang thu nhap và phat trien ban than

Leave a Reply