Mozilla w pigułce

Czym jest Mozilla?

Mozilla to globalna organizacja non-profit, której celem jest poprawianie jakości Sieci. Wartości są dla nas ważniejsze niż zyski. Uważamy, że Sieć jest publicznym zasobem, o który należy dbać, a nie dobrem, które można sprzedać. Współpracujemy z globalną społecznością tworząc otwarte produkty, takie jak Mozilla Firefox oraz wprowadzając innowacje, przynoszące korzyści jednostkom, a także Sieci jako całości. Rezultatem naszej działalności są doskonałe produkty, stworzone przez pasjonatów oraz lepsze możliwości wyboru dla każdego z nas.

Kto należy do Społeczności Mozilli?

  • Ponad 1000 wolontariuszy piszących kod Firefoksa
  • 400 000 osób pomaga nam poprzez system śledzenia rozwoju projektów Bugzilla
  • SUMO, prowadzona przez Społeczność Mozilli strona wsparcia, pomaga średnio 10 000 użytkowników Firefoksa tygodniowo
  • Studenci z ponad 600 instytucji z 57 krajów dzielą się pasją do Firefoksa jako Przedstawiciele Mozilli na Kampusie

Kilka faktów

  • Ponad 450 milionów osób na całym świecie korzysta z Firefoksa
  • Firefox to darmowy program open-source, mniej więcej 40% jego kodu piszą wolontariusze
  • Globalny udział w rynku Firefoksa wynosi 30%