Sheriff Statistics for June 2017

July 3rd, 2017 by cbook

Hi,

Welcome to the Sheriff Statistics for June 2017 !

Also i would like to thank everyone for taking part in the Sheriff Survey – You can see the results here : https://blog.mozilla.org/tomcat/2017/06/23/sheriff-survey-results/
Now to the actual data for June!
June 2017:

Autoland Tree:

Total Servo Sync Pushes: 254
Total Pushes: 1799
Total Number of commits 3711
Total number of commits without Servo 3445
Total Backouts: 167
Total of Multi-bug pushes 12
Total number of bugs changed 1702
Percentage of backout against bugs: 9.81198589894
Percentage of backouts: 9.28293496387
Percentage of backouts without Servo: 10.8090614887 (thats ~ +0,8 % higher rate compared to may)

Mozilla-inbound
Total Servo Sync Pushes: 0
Total Pushes: 1117
Total Number of commits 3611
Total number of commits without Servo 3611
Total Backouts: 130
Total of Multi-bug pushes 159
Total number of bugs changed 1591
Percentage of backout against bugs: 8.17096165933
Percentage of backouts: 11.6383169203
Percentage of backouts without Servo: 11.6383169203 (~ +0,7 % higher rate compared to may)

So Sheriffs managed and monitored on the Integration Trees in May 2017 ~ 2900 pushes and 297 backouts.

Let us know when you have any Question or Feedback about Sheriffing.

Cheers and have a great July!,
-Tomcat

237 Responses to “Sheriff Statistics for June 2017”

 1. Mitchel Pefferkorn Says:

  Mitchel Pefferkorn

  I found a great…

 2. Daron Smithhart Says:

  Daron Smithhart

  I found a great…

 3. Joe Kuhar Says:

  Joe Kuhar

  I found a great…

 4. Best Proxy Site Says:

  Best Proxy Site

  I found a great…

 5. Free Private Proxies Says:

  Free Private Proxies

  I found a great…

 6. Buy Private Proxy Server Says:

  Buy Private Proxy Server

  I found a great…

 7. Instagram Proxy Says:

  Instagram Proxy

  I found a great…

 8. Resell Proxies Says:

  Resell Proxies

  I found a great…

 9. Senuke Proxy Says:

  Senuke Proxy

  I found a great…

 10. Vickey Poulet Says:

  Vickey Poulet

  I found a great…

 11. Federico Chevrette Says:

  Federico Chevrette

  I found a great…

 12. Helena Mcpharlane Says:

  Helena Mcpharlane

  page-description

 13. Philip Carback Says:

  Philip Carback

  I found a great…

 14. Joyce Perrot Says:

  Joyce Perrot

  I found a great…

 15. Alexis Sandor Says:

  Alexis Sandor

  I found a great…

 16. Anastacia Hill Says:

  Anastacia Hill

  I found a great…

 17. Kenneth Stahoski Says:

  Kenneth Stahoski

  I found a great…

 18. Geraldo Navarre Says:

  Geraldo Navarre

  I found a great…

 19. Tara Maletta Says:

  Tara Maletta

  I found a great…

 20. Lon Paysen Says:

  Lon Paysen

  I found a great…

 21. Rashida Bonsell Says:

  Rashida Bonsell

  I found a great…

 22. Frank Stewardson Says:

  Frank Stewardson

  I found a great…

 23. Benton Vanholland Says:

  Benton Vanholland

  I found a great…

 24. Myprivateproxy Says:

  Myprivateproxy

  I found a great…

 25. Van Buffin Says:

  Van Buffin

  I found a great…

 26. Refugio Sekerak Says:

  Refugio Sekerak

  I found a great…

 27. ProxiesCheap Says:

  ProxiesCheap

  I found a great…

 28. Private Proxy Server Says:

  Private Proxy Server

  I found a great…

 29. Nicholas Ramez Says:

  Nicholas Ramez

  I found a great…

 30. Proxy Scraping Says:

  Proxy Scraping

  I found a great…

 31. Web Hostings Discounts Says:

  Web Hostings Discounts

  I found a great…

 32. Best Web Hostings Coupons Says:

  Best Web Hostings Coupons

  I found a great…

 33. HostingsCoupons.com Says:

  HostingsCoupons.com

  I found a great…

 34. Get Hostings Coupons Says:

  Get Hostings Coupons

  I found a great…

 35. bdsnhatnam Says:

  Những năm gần đây, Đà Nẵng đã có những thay đổi về diện mạo thành phố. Để hỗ trợ cho thành phố phát triển, UBND đã phê duyệt nhiều chính sách nhằm mục đích xây dựng hàng loạt công trình hạ tầng, cơ sở vật chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nơi đây. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp thị trường bất động sản dần phục hồi.

 36. Your Private Proxy Says:

  Your Private Proxy

  I found a great…

 37. Insomnia Relief Says:

  Insomnia Relief

  I found a great…

Leave a Reply