Kategorie: Firefox

Zmniejszenie wykorzystania Adobe Flash w Firefoksie

Wtyczki w przeglądarkach, zwłaszcza Flash, umożliwiają oglądanie wideo i interaktywnych treści – czyli tego, co najbardziej lubimy w Sieci. Niestety, wtyczki często mogą być przyczyną problemów ze stabilnością, wydajnością i bezpieczeństwem w przeglądarkach. Nie jest to jednak kompromis, na który użytkownicy powinni się godzić.

Mozilla jak i cała Sieć już od jakiegoś czasu podejmują kroki w celu zredukowania potrzeby używania treści wymagających Flasha podczas przeglądania. Od sierpnia Firefox będzie blokował niektóre treści wymagające Flasha, a które nie są niezbędne dla użytkowników, kontynuując jednocześnie wsparcie dla innych. Te i kolejne zmiany, jakie będą zachodzić w Firefoksie podniosą poziom bezpieczeństwa, poprawią długość życia baterii oraz pozwolą na szybsze ładowanie stron i pracę przeglądarki.

Przez kilka ostatnich lat Firefox wprowadzał Web APIs, aby zastąpić funkcje do tej pory dostarczane tylko przez wtyczki. Dotyczy to odtwarzania audio/video, streamingu, integracji schowka, szybkich grafiki 2D i 3D, sieci WebSocket oraz dostępu do mikrofonu/kamery. Kiedy strony zaczęły korzystać z innych technologii zamiast Flasha, liczba awarii wtyczek znacznie się zmniejszyła:

plugin crash rate

Firefox chce utrzymać ten poziom poprzez blokowanie treści we Flashu, które są niewidoczne dla użytkowników. Powinno to zmniejszyć liczbę awarii i przypadków zawieszenia Flasha nawet o 10%. Aby zminimalizować problemy z kompatybilnością stron, zmiany są ograniczone do krótkiej listy treści we Flashu, które mogą być zamienione na HTML. Z czasem planujemy dodawać ich coraz więcej.

Jeszcze w tym roku planujemy rozszerzyć listę i dodać do niej używanie Flasha do sprawdzania dotarcia treści – powszechnej praktyki podczas mierzenia skuteczności reklam. Poprawi to wydajność Firefoksa i żywotność baterii w urządzeniu. Zmianę wprowadzimy w tym samym czasie, kiedy Firefoks będzie implementował HTML Intersection Observer API (Firefox bug 1243846) i zalecimy wszystkim twórcom używającym Flasha, aby dodali nowe API do mierzenia dotarcia tak szybko, jak się pojawi.

W 2017 roku Firefox będzie wymagał potwierdzenia od użytkowników zanim aktywuje stronę, która wymaga wtyczki Flash do wyświetlenia jakichkolwiek treści. Strony, które obecnie używają Flasha lub Silverlight dla wideo lub gier, powinny jak najszybciej wprowadzić technologie HTML. Obecnie Firefox wspiera szyfrowane odtwarzanie wideo używając Adobe Primetime i Google Widevine jako alternatywne wtyczki wideo.

Aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze doświadczenia z wtyczką Flash kontynuujemy naszą współpracę z Adobe. Nasza współpraca doprowadziła już do usprawnienia wsparcia dla Windowsa, wzmocnienia piaskownicy oraz przyspieszenia renderowania we Flashu, które poprawia wydajność i stabilność.

Te zmiany są częścią naszych wysiłków, które mają na celu bezpieczniejsze i szybsze korzystanie z Sieci, bez potrzeby rezygnowania z tego, co lubią użytkownicy. Jak ogłosiliśmy w zeszłym roku, Firefox planuje zaprzestanie wsparcia dla wszystkich wtyczek NPAPI, poza Flashem, w marcu 2017. Kolejne wydanie Firefox ESR (Extended Support Release) przewidziane na marzec będzie wspierać wtyczki takie jak Silverlight i Java do początku 2018 roku, dla tych użytkowników, którzy potrzebują więcej czasu na wprowadzenie zmian.

Eksperymentujemy z innymi funkcjami i ulepszeniami, które sprawią, że Firefox będzie jeszcze lepszą platformą do współpracy. Czekamy na Wasze opinie.