Kategorie: Ogólny

Szykując się na nowy rozdział

Spoglądając ku przyszłości Firefox OS

Dziś ogłaszamy zmiany w naszej kadrze menedżerskiej, będące elementem zwrócenia się w stronę branży mobilnej. Wykorzystujemy tym samym już istniejące fundamenty, aby lepiej zagospodarować otwierające się przed nami możliwości.

Gdzie zaczynaliśmy

Mozilla zawsze stała na stanowisku, że Sieć powinna być miejscem, w którym każdy może znaleźć pożądane informacje, tworzyć, komunikować się i współpracować z innymi, bez żadnych ograniczeń.

Firefox desktopowy został wprowadzony w 2004 roku, w czasie kiedy Sieć była zależna od prywatnych interesów. Przy udziale między innymi Mitchell Baker i Brendana Eicha, Mozilla sprawiła, że po raz pierwszy to użytkownicy uzyskali kontrolę nad tym jak korzystają z internetu. Pomogła ukształtować przyszłość Sieci jako dobra publicznego i otwartej, opartej na standardach platformy rozwoju innowacji.

W stronę branży mobilnej

W 2010 roku stało się jasne, że podczas gdy desktop cały czas pozostaje niezwykle istotną platformą, przyszłość należy do technologii mobilnych. Pojawiła się szansa na umieszczenie użytkownika w centrum Sieci i stworzenie potencjału dla innowacji, poprzez udostępnienie Sieci jako platformy.

Gary Kovacs, posiadający rozległe doświadczenie w branży mobilnej, został powołany jako CEO Mozilli w październiku 2010 roku, aby przewodzić organizacji na drodze do realizacji tych celów. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co udało nam się osiągnąć przez minione dwa i pół roku:

Wpisanie mobilnego DNA w trzon organizacji, wprowadzając Firefox OS, aplikacje HTML5 i przeglądarkę Firefox dla systemu Android. Jednocześnie stworzyliśmy globalną strukturę operacyjną wspierającą wzrost na rynku.

Firefox desktopowy jest teraz szybszy, bezpieczniejszy, stabilniejszy i rozwija się dynamiczniej niż kiedykolwiek. Wprowadziliśmy ważne usługi takie jak Persona, Sync i Apps Marketplace, nawiązaliśmy nowe partnerstwa.

Cieszymy się zaufaniem konsumentów w publicznych debatach odnośnie SOPA/PIPA, wprowadziliśmy funkcję Do Not Track.

Na targach Mobile World Congress 2013 pokazaliśmy, że Mozilla jest w pełni mobilną organizacją. Ogłosiliśmy plany wprowadzenia Firefox OS na rynek – system cieszy się szerokim poparciem branżowym, ponad dwudziestu partnerów zobowiązało się udostępnić urządzenia z Firefox OS na światowych rynkach.

Przygotowując się na przyszłość

Posiadając już solidną podstawę, Mozilla wkracza w ekscytującą fazę – wraz z partnerami z całego świata wprowadzamy na rynek nowe mobilne urządzenia. Nasza misja zostaje rozszerzona o ochronę wolnego Internetu dla następnych dwóch miliardów osób, które w najbliższych latach zaczną korzystać z Sieci.

Przygotowując się na ten kolejny rozdział, wprowadzamy następujące zmiany w kadrze menedżerskiej Mozilla Corporation:

  • Gary Kovacs osiągnął założone cele i zrezygnuje z pełnienia funkcji CEO w tym roku. Gary będzie dalej wspierał rozwój Mozilli  jako członek Rady Dyrektorów. Proces rekrutacji jego zastępcy zostanie bezzwłocznie uruchomiony.
  • Mitchell Baker objęła pozycję Executive Chair, rozszerzając swoją rolę i powracając do większego zaangażowania w codzienne działania Mozilli. Ponadto skoncentruje się na zapewnianiu organizacjom i jednostkom dostępu do odpowiednich narzędzi, aby mogły one w pełni wykorzystać potencjał Sieci.
  • Brendan Eich utrzyma swoje niedawno rozszerzone obowiązki jako CTO i SVP of Engineering, kierując zespołami odpowiedzialnymi za produkt i rozwój platformy.
  • Jay Sullivan, do tej pory pełniący funkcję SVP of Products został mianowany COO organizacji. Jay będzie kontynuował rozwój strategii i mapy produktowej Mozilli, przewodząc zespołom odpowiedzialnym za produkt i doświadczenie użytkownika oraz kierując programem Firefox OS. Obejmie również szerszą rolę, zarządzając dalszym rozwojem i ewolucją Mozilli.
  • Harvey Anderson został mianowany SVP Business and Legal Affairs. W ramach nowej roli będzie odpowiedzialny za projekt Apps Marketplace oraz będzie kontynuował nadzór nad strategicznymi i mobilnymi partnerstwami, polityką publiczną i kwestiami prawnymi.
  • Li Gong obejmie stanowisko SVP, Mobile Devices, przejmując za zadanie przewodzenie pracom nad wdrożeniem Firefox OS na urządzeniach mobilnych, w tym współpracę z producentami sprzętu. Jednocześnie piastując stanowisko President, Asia Operations, jego rolą jest zwiększanie obecności Mozilli na rynku mobilnym w tym regionie, z pominięciem Japonii. Ponadto utrzyma on stanowisko CEO spółek zależnych Mozilli w Chinach i na Tajwanie.

Mozilla ma unikalną pozycję, umożliwiającą dostarczenie pełnych możliwości Sieci kolejnym dwóm miliardom osób. Będąc organizacją non-profit możemy dalej inwestować w Sieć jako otwartą, dostępną dla każdego przestrzeń, gdzie zarówno podmioty komercyjne, jak i jednostki z całego świata mogą tworzyć i rozwijać innowacje. W dalszym ciągu będziemy starali się pielęgnować tę unikalność oraz rozwijać nasze działania jako katalizatora pozytywnych zmian w ekosystemie Sieci.