Mozilla przekazuje 385 000 dolarów na Open Source Projects jako część programu MOSS “Mission Partners”

Przez wiele lat osoby z problemami ze wzrokiem płaciły wysoką cenę za dostęp do Sieci na komputerach z systemem Windows. Profesjonalne oprogramowanie kosztuje ponad 1000 dolarów. Wysoka cena jest znaczną przeszkodą w utrzymaniu Sieci otwartej i dostępnej dla wszystkich. NVDA Project opracowała czytnik ekranu open source, który można pobrać za darmo i który bardzo dobrze działa w przeglądarce Firefox. NVDA utożsamia się z jedną zasad zapisanych w Manifeście Mozilli: „Internet jest globalnym źródłem, które musi pozostać otwarte i łatwo dostępne.”

Mozilla na inauguracyjnej gali wręczenia nagród „Mission Partners” programu Open Source Support (MOSS) zdecydowała się przekazać NVDA 15000 dolarów. Nagroda pomoże zwiększyć zgodność rozwiązań NVDA z przeglądarką Firefox oraz w utrzymaniu długotoreminowych relacji pomiędzy dwiema organizacjami. NVDA dostało jeden z 8 grantów, jakie zdecydowaliśmy się przyznać spośród wielu kluczowych projektów:

  • Tor (system do używania rozproszonej sieci, aby komunikować się anonimowo nie będąc śledzonym): 152500 dolarów. Nagroda zostanie przeznaczona na poprawę wydajności i stabilności sieci.
  • Tails (system operacyjny Live mający na celu ochronę prywatności użytkownika): 77000 dolarów. Ta nagroda będzie wykorzystana do wdrożenia powtarzalnych kompilacji, umożliwiając tym samym niezależną weryfikację, czy obraz ISO systemu Tails został zbudowany z odpowiedniego kodu źródłowego.
  • Caddy (serwer HTTP/2): 50000 dolarów. Ta nagroda zostanie wykorzystana na dodanie API REST, interfejsu WWW i nowej dokumentacji, aby umożliwić łatwiejsze wdrażanie nowych usług z obsługą TLS.
  • Mio (asynchroniczna biblioteka I/O napisana w języku Rust): 30000 dolarów. Nagroda będzie wykorzystana na wprowadzenie funkcjonalnych zmian w API i tym samym budowanie wydajnych aplikacji z MIO w języku Rust.
  •   DNSSEC/DANE Chain Stapling (standaryzowanie i implementowanie nowych rozszerzeń TLS do przenoszenia odcinkowych rekordów DNSSEC): 25000 dolarów. Kwota zostanie przeznaczona na ukończenie wzorca w IETF i zbudowanie implementacji po stronie klienta i serwera.
  • Godot Engine (wydajny, wieloplatformowy silnik gier, który może być zastosowany w HTML5): 20000 dolarów. Ta nagroda będzie użyta do dodania obsługi Web Sockets, WebAssembly i WebGL 2.0.
  • PeARS („Peer-to-peer Agent for Reciprocated Search”): 15500 dolarów. Nagroda pozwoli na bezpośrednią współpracę między członkami zespołu na całym świecie i przejście oprogramowania do fazy beta.

Program MOSS będzie kontynuowany. Budżet na 2016 rok wynosi około 1,25 miliona dolarów, a my już teraz cieszymy się, że będziemy mogli wspierać kolejne projekty w nadchodzących miesiącach. Proces aplikacji jest otwarty dla Mission Partners i Foundational Technology (dla projektów tworzących oprogramowanie, które Mozilla już używa lub wdraża).

Więcej można przeczytać tutaj: https://mzl.la/28QcnKW